Du Học Úc - The University of Sydney


Du học Úc - Thành lập năm 1850, đại học công lập Sydney nổi tiếng khắp thế giới về sự xuất sắc của chương trình đào tạo và nghiên cứu. Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây để học tập và nghiên cứu, từ những khía cạnh lý thuyết nhất đến thực tiễn nhất. Dẫu cho nền tãng xã hội và giới tính của sinh viên là gì, “trường đại học công lập Sydney cũng cam kết phát huy tốt nhất khả năng tiềm ẩn trong mỗi học viên.

Du Học Úc - The University of Sydney


Đại học công lập Sydney nằm trong top 40 trường đại học hàng đầu của thế giới (theo UK Times Higher Education Supplement, tháng Mười, 2008). Trong khi đó, chương trình đào tạo nhân văn và nghiên cứu được xếp ở top 20. (2)


MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ (3)


Đại học công lập Sydney là thành viên chính yếu:


- “Nhóm Tám” (The Group of Eight), là nhóm liên minh của các trường đại học hàng đầu nước Úc, nhóm tập trung nghiên cứu và lĩnh hội giáo dục chuyên nghiệp.


- Academic Consortium 21 (AC21), là những tổ chức trong nền công nghiệp nghiên cứu và giáo dục quốc tế.


- The Association of Pacific Rim Universities (APRU), là nhóm 40 trường đại học hàng đầu ở khu vực châu Á, Hoa Kì và Nam Mỹ.


- The Worldwide Universities Network (WUN), là nhóm liên minh 16 trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.


CAM KẾT CHẤT LƯỢNG (4)

Đại học công lập Sydney đo lường chất lượng giáo dục của mình bằng chuẩn mực hàng đầu của quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Các chuẩn mực này bao gồm:


- Chuẩn mực thông tin sinh viên ở các trường đại học Oxford, Queensland và các đại học ở Melbourne.


- Được tư vấn từ các chuyên gia giảng dạy các chương trình tương tự tại các đại học như University College London, Edinburg, và các đại học tại Hong Kong.


- Chính sách phát triễn ICT trong sự cộng tác với đại học Open University.


Các lợi ích từ hoạt động chuẩn mực chất lượng là rỏ ràng. Thước đo cộng đồng học tập (The Learning Community Scale) đã được phát triễn trong mối quan hệ cộng tác với đại học Oxford. Sự phát triễn của chương trình MEd (Higher Education) đến từ việc chuẩn mực hóa chất lượng với đại học Edinburgh.


Sự đo lường tiêu chuẩn và công nhận về chất lượng trong các khóa học chuyên nghiệp là cách khác để các khoa đào tạo chuyên nghiệp trong đại học công lập Sydney tự chuẩn mực hóa chất lượng chương trình đào tạo của họ. Đại học công lập Sydney có mối quan hệ với 41 tổ chức đo lường tiêu chuẩn và công nhận chất lượng đào tạo, trong đó có 6 tổ chức quốc tế.

02:36:45 10/02/2011 - lần xem: 2921
Tags: du học úc