Bạn biết gì về Visa du học Mỹ?


Bạn biết gì về Visa du học Mỹ? theo đạo luật về Di trú và Nhập tịch của Mỹ, có 2 loại Visa phi định cư dành cho những ai muốn theo học tại Mỹ. Loại Visa

Bạn biết gì về Visa du học Mỹ?

Theo đạo luật về Di trú và Nhập tịch của Mỹ, có 2 loại visa phi định cư dành cho những ai muốn theo học tại Mỹ. Loại visa "F" dành cho những người muốn học các chương trình học thuật hay ngoại ngữ, loại visa "M" muốn học các chương trình nghề hoặc các chương trình không mang tính học thuật.

Những yêu cầu dành cho sinh viên xin F-visa và M-visa

  • Sinh viên nước ngoài muốn theo học ở Mỹ dưới dạng visa F-1 hoặc visa M-1 cần phải đạt được những tiêu chuẩn sau đây:
  • Sinh viên phải đăng ký học một chương trình học mang tính học thuật, chương trình ngoại ngữ hoặc chương trình đào tạo nghề.
  • Trường mà sinh viên đăng ký học phải được Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) cho phép tuyển sinh.
  • Sinh viên phải đăng ký học chương trình toàn thời gian.
  • Sinh viên phải thành thạo tiếng Anh hoặc đăng ký khóa học để nâng cao tiếng Anh
  • Sinh viên phải có đủ tài chính để chi trả cho toàn bộ chương trình dự định học
  • Ngoài ra, sinh viên phải duy trì tình trạng cư trú tại nước mình.

07:20:14 09/07/2011 - lần xem: 3212