Về tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật

Về tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật Việt Nam ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đổi mới, quan hệ quốc tế mở rộng không ngừng. Nhu cầu về ngoại ngữ gia tăng và một điều đáng mừng là số người thông thạo ngoại ngữ đã tăng lên đáng kể nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân cho việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ, trong nước cũng như du học nước ngoài.

Danh mục:

- ngày đăng:

Cách hành văn dịch thuật: Các mở đề cho bài viết

Cách hành văn dịch thuật: Các mở đề cho bài viết Có hai loại mở đề: mở đề trực tiếp và mở đề gián tiếp.

Danh mục:

- ngày đăng:

Nghề Biên dịch và Thông dịch giống và khác nhau ở đâu?

Nghề Biên dịch và Thông dịch giống và khác nhau ở đâu? Không ít người nhầm lẫn hoặc chưa hiểu hết sự khác nhau của 2 nghề Biên dịch và Thông dịch. Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu hơn về 2 công việc đặc thù này…

Danh mục:

- ngày đăng:

Dịch thuật: Các vấn đề cần chuẩn bị

Dịch thuật: Các vấn đề cần chuẩn bị Có lẽ yếu tố duy nhất, hữu ích nhất của thông tin mà bạn có thể cung cấp bản dịch tốt với một mô tả sử dụng cụ thể. Việc môt tả của bạn nên dựa trên những yếu tố sau để đánh giá:

Danh mục:

- ngày đăng:

Nghề biên dịch: ngoại giỏi nội thông

Nghề biên dịch: ngoại giỏi nội thông Để biên dịch tốt đòi hỏi người làm công việc đó không những tinh thông về ngoại ngữ mà còn phải rất am hiểu tiếng mẹ đẻ. Vừa làm vừa tự nâng cấp mình được xem như phương châm đem lại thành công. Đưa được một tác phẩm đến với độc giả là cả một quá trình làm việc không ngừng của người biên dịch Học được nhiều.

Danh mục:

- ngày đăng:

Kinh nghiệm dịch thuật đơn giản

Kinh nghiệm dịch thuật đơn giản Chào các bạn!! Trong diễn đàn, từ trước tới nay, chúng ta mới chỉ bàn về việc dịch văn bản tiếng Anh trong các trường hợp cụ thể. Và dường như chúng ta hơi lơ là việc dịch sao cho suông sẻ và dễ hiểu. Vậy tại sao chúng ta không bàn cách để dịch hiệu quả hơn nhỉ?

Danh mục:

- ngày đăng: