Về tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật

Về tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật Việt Nam ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đổi mới, quan hệ quốc tế mở rộng không ngừng. Nhu cầu về ngoại ngữ gia tăng và một điều đáng mừng là số người thông thạo ngoại ngữ đã tăng lên đáng kể nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân cho việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ, trong nước cũng như du học nước ngoài.

Cách hành văn dịch thuật: Các mở đề cho bài viết

Cách hành văn dịch thuật: Các mở đề cho bài viết Có hai loại mở đề: mở đề trực tiếp và mở đề gián tiếp.

Kinh nghiệm dịch thuật của một dịch giả

Kinh nghiệm dịch thuật của một dịch giả Sau khi đã xuất bản hai quyển sách và đang làm nốt quyển thứ ba, mình cũng “lận lưng” chút vốn liếng dịch thuật nên mang ra chia sẻ với những người cũng đam mê dịch sách giống mình. Chỉ là kinh nghiệm cá nhân, không áp đặt lên người khác, không đúng hay sai.

Kinh nghiệm dịch tài liệu chuyên ngành

Kinh nghiệm dịch tài liệu chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh là một quá trình phức tạp mà nếu chỉ ngôn ngữ không chưa đủ, nó đòi hỏi khả năng nhất định về kiến thức xã hội và hiểu biết chuyên ngành bằng chính tiếng mẹ đẻ.

Nghề Biên dịch và Thông dịch giống và khác nhau ở đâu?

Nghề Biên dịch và Thông dịch giống và khác nhau ở đâu? Không ít người nhầm lẫn hoặc chưa hiểu hết sự khác nhau của 2 nghề Biên dịch và Thông dịch. Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu hơn về 2 công việc đặc thù này…

Dịch thuật: Các vấn đề cần chuẩn bị

Dịch thuật: Các vấn đề cần chuẩn bị Có lẽ yếu tố duy nhất, hữu ích nhất của thông tin mà bạn có thể cung cấp bản dịch tốt với một mô tả sử dụng cụ thể. Việc môt tả của bạn nên dựa trên những yếu tố sau để đánh giá: