Học viện Holmesglen - Úc

Học viện Holmesglen - Úc

View:2782

15-02-2011

Các khoá học vô cùng đa dạng, sinh viên có thể đăng kí học từ Chứng chỉ, Cao Đẳng, Cao đẳng nâng cao, chuyển tiếp lên các trường Đại học lớn ở Úc.

Thời khoá biểu khá linh hoạt, giúp sinh viên chọn thời gian học phù hợp nhất. Sinh viên có thể đăng kí học toàn thời gian, bán thời gian, đào tạo từ xa, học vào buổi tối hoặc cuối tuần. 

I/Học phí thấp:
Chứng chỉ : 4,000-7,000 AUD
Cao đẳng:   9,000- 12,000AUD
Các ngành đào tạo thế mạnh gồm có: Du lịch khách sạn, Sữa chữa ô tô, Làm tóc, Dịch vụ làm đẹp, Công nghệ thông tin, Chăm sóc sức khoẻ ...

II/ Những thay đổi mới năm 2009:
1/ Advanced Diploma of  Multimedia (Design): Học sinh đã hoàn tất lớp 11 hoặc đã tốt nghiệp các khoá về mỹ thuật ở Việt nam và có kinh nghiệm làm việc đều được đăng kí tham gia.


2/ Khoá Diploma of Remedial Massage tăng phí là 9,900 AUD/ năm so với trước đây 9,800 AUD.

3/ Học sinh sau khi hoàn tất chứng chỉ IV về Nursing phải thi được IELTS 6.5 (Academic) mới được học tiếp lên Đại học.

4/ Holmesglen sẽ đào tạo ngành Diploma of Hospitality Management

Khoá học làm bánh sẽ được dạy ở Waverley Campus và Moorabbin Campus.