Blog du học

QUY ĐINH VỀ VIỆC LÀM THÊM KHI DU HỌC TẠI NEW ZEALAND

Là một quốc gia xem trọng vấn đề du học và đây cũng là một thế mạnh của đất nước. New Zealand luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho du học sinh đến đây học tập và phát triển tương lai. Dù tạo mọi điều kiện nhưng New Zealand vẫn có những quy định riêng của quốc gia dành cho đối tượng du học sinh mà bạn nào có ý định đến đây đều phải biết. Du học, phần lớn các bạn đều quan tâm đến vấn đề làm thêm tại đất nước bạ sắp đến, sống và học tập một thời gian từ 2 trở lên.