Điều kiện du học Úc

Điều kiện du học Úc

View:3935

04-03-2011

Khả năng Anh ngữ

Khả năng Anh ngữ là điều kiện cần thiết để nhận được thị thực du học tại Úc. IELTS là chứng chỉ Anh ngữ duy nhất được Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia (Department of Immigration and Citizenship – DIAC) chấp nhận để xin thị thực du học.

Mỗi cơ sở giáo dục đặt ra những yêu cầu riêng về khả năng Anh ngữ trong việc tuyển sinh cho các khóa học, và điểm IELTS yêu cầu để tham gia khóa học có thể khác với điểm IELTS cần có để xin thị thực du học. Bạn cần liên hệ với cơ sở giáo dục để biết thể lệ tuyển sinh của họ. 

 

 Mức độ đánh giá                                               

Bậc đào tạo1
2
3
4

Các cơ sở Huấn Luyện Anh Ngữ (ELICOS) độc lập

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục. Tối đa 50 tuần học ELICOS

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là  5.0.
Tối đa 40 tuần học ELICOS
*

Hệ phổ thông

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục. Tối đa 40 tuần học ELICOS

Tối đa 30 tuần học ELICOS

Hệ cao đẳng và chuyên nghiệp

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc tổng số điểm IELTS 4.5 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc tổng số điểm IELTS 5.0 cộng với tối đa 20 tuần học ELICOS
*

Sau đại học

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc tổng số điểm IELTS 5.0 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc tổng số điểm IELTS 5.0 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Thạc sĩ/Tiến sĩ

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc tổng số điểm IELTS 5.0 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc tổng số điểm IELTS 5.0 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Các khóa học cơ bản không văn bằng

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc tổng số điểm IELTS 4.5 cộng với tối đa 30 tuần học ELICOS
*

Tổng số điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc tổng số điểm IELTS 4.5 cộng với tối đa 20 tuần học ELICOS
*

Các cơ sở giáo dục được cơ quan viện trợ AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng bảo trợ

Có giấy chứng nhận sự bảo trợ của Bộ trưởng đặc trách AusAID hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.


* Giấy chứng nhận trình độ IELTS, kể từ khi được cấp đến khi nộp đơn, không được quá 24 tháng.


Các yêu cầu học vấn


Đại học – Các khóa học bậc cử nhân đòi hỏi ứng viên phải có Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông của Úc (Australia Senior Secondary Certificate of Education) (Lớp 12) hoặc chứng chỉ nước ngoài tương đương. Một số khóa học đòi hỏi các môn học cần thiết như là điều kiện tiên quyết để ghi danh.

Sau đại học – Ngoài việc hoàn tất ít nhất một bằng đại học, cơ sở giáo dục có thể xem xét khả năng nghiên cứu hoặc kinh nghiệm công việc có liên quan của ứng viên.

Giáo dục và đào tạo nghề – Thông thường các trường giáo dục và đào tạo nghề không đòi hỏi ứng viên phải trải qua các kỳ thi tuyển. Tuy nhiên có một số khóa học đòi hỏi học sinh phải học qua một số môn học cần thiết, hoặc chứng tỏ kinh nghiệm làm việc

Trường phổ thông – Các trường phổ thông trên khắp Australia thường có các điều kiện nhập học khác nhau, tùy theo từng tiểu bang hoặc lãnh thổ. Trong quá trình tuyển chọn các trường thường quan tâm đến thành quả học tập và khả năng của học sinh.

Tôi phải làm gì nếu không hội đủ các điều kiện tuyển sinh?

Nếu chưa hội đủ trình độ Anh ngữ, bạn có thể ghi danh theo học những khóa Anh ngữ để có thể chuẩn bị cho việc tiếp tục con đường học vấn tại Australia. Tất cả các trường đại học tại Australia đều có các trung tâm Anh ngữ, hoặc liên kết với các trường đào tạo Anh ngữ.

Trong trường hợp không đạt các yêu cầu về trình độ học vấn, có một số lựa chọn khác để chuẩn bị cho bạn tiếp tục học lên cao. Tùy thuộc vào ngành học trước đây của bạn và bằng cấp cuối cùng mà bạn dự định theo đuổi, bạn có thể theo học phổ thông trung học hoặc các Khóa Học Dự Bị (Foundation Studies).SAIGON_IEC